KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

COVID-19

Informujemy, że od 18 maja br. Przedszkole będzie funkcjonować na innych zasadach, wskazanych w wytycznych MEN, GIS i MZ.
Zgłoszeń dzieci proszę dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 42 716 52 61 z podaniem daty przyjścia z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
Warunkiem skorzystania z zajęć opiekuńczych organizowanych przez naszą placówkę jest złożenie/przesłanie na adres e-mail przedszkola (mp2zgierz@wikom.pl) lub dostarczone do placówki Oświadczeń 1 i 2  o objęcie dziecka opieką przedszkolną. Oświadczenia przyjmowane będą tylko podpisane własnoręcznie przez rodziców/prawnych opiekunów. 

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2

Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z PROCEDURĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W ZGIERZU W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

Ścieżka szybkiej komunikacji rodzic-przedszkole

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych w pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor.

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA ZGIERZA  z dnia 19 maja

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA ZGIERZA z dnia 11 maja

__________________________________________________________________

Epidemia narzuciła nam nowe warunki życia. Szczególnie trudno odnajdują się w nich młodzi ludzie. Regionalny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży także dla zgierzan! 7 dni w tygodniu dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego może uzyskać wsparcie specjalistów, terapeutów, psychologów.

__________________________________________________________________

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

__________________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 91/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa na terenie RP odwołujemy wszystkie zajęcia dodatkowe, koncerty, warsztaty oraz teatrzyki organizowane w przedszkolu. 

Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów dzieci oraz nieprzyjmowanie w charakterze gości grup dzieci z innych placówek. Polecenia obowiązują od 9 marca 2020 roku do odwołania.

_________________________________________________________________

Według Rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej - w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, APELUJEMY DO RODZICÓW, BY NIE POSYŁALI PRZEZIĘBIONYCH I CHORYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA.

Osoby, które wróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz zgłoszenie się do oddziału zakaźnego. Informujemy, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a- Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).