KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Komunikat z dnia 10.06.2021

Informację dotyczące dyżurów wakacyjnych w innych placówkach znajdują się w załącznikach

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 ZGIERZ

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 ZGIERZ

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 ZGIERZ

__________________________________________________
Komunikat z dnia 07.06.2021

DYŻUR WAKACYJNY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W ZGIERZU (miesiąc sierpień)

Nie później niż do 25 czerwca 2021r. rodzic/opiekun prawny ma obowiązek osobistego potwierdzenia zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny u dyrektora placówki dyżurującej. Deklaracje, upoważnienie oraz kartę szybkiego kontaktu należy złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola w godzinach 07:30-15:00. Rodzice są zobowiązani także do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w placówce. Wszystkie dokumenty znajdują się poniżej. Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2020/2021. 

Rodzice dzieci uczestniczących do naszego przedszkola dostarczają jedynie deklarację.

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKCYJNYM

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM

KARTA SZYBKIEGO KONTAKTU

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Zgierzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z procedurami i ścisłe stosowanie się do nich.

________________________________________________________
Komunikat z dnia 31.05.2021

W związku ze zgłoszonymi przez rodziców przypadkami wszawicy wśród dzieci, zalecamy codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz domowników. Prosimy o zapoznanie się z broszurą Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego wszawicy "Pedikuloza czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie" . 

_________________________________________________________
Kuratorium Oświaty w Łodzi przesyłało broszurę "Dzieci w wirtualnej sieci" opracowaną przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, z prośbą o przekazanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół
___________________________________________________________
Komunikat z dnia 10.05.2021r.

DUŻUR WAKACYJNY (do pobrania)

Przypominamy, że do 21 maja przyjmujemy zgłaszania na dyżur wakacyjny. Aby usprawnić przyjmowanie zgłoszeń w obecnym reżimie sanitarnym, prosimy o przygotowanie na kartce z imieniem i nazwiskiem dziecka- terminów i nazwę przedszkola, do których ma uczęszczać.

Przypominamy, aby informować wychowawców o zmianie adresu zamieszkania i numerów telefonów do rodziców.

________________________________________________________

Komunikat z dnia 16.04.2021r.
Drodzy Rodzice zgodnie z decyzją rządu przedszkole od poniedziałku 19 kwietnia zacznie funkcjonować stacjonarnie. Przypominamy, że przyprowadzamy dzieci do godziny 8:20.
 
W porozumieniu z Radą Rodziców prosimy od poniedziałku zaopatrzyć dzieci w mały ręcznik (WAŻNE: podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka). Dotyczy grup I, II, III, IV, V, VI. Starszaki nadal będą korzystać z ręczników papierowych. Dzieci, które nie dostarczą ręcznika będą również korzystać z ręczników papierowych.
_____________________________________________________________
Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do edukacji najmłodszych zgierzan w temacie symboliki miasta. 
Przygotowaliśmy broszurę, dzięki której najmłodsi mieszkańcy miasta dowiedzą się, jak wygląda herb, z czego się składa i jak go dobrze zapamiętać. Do zabawy z herbem zaprasza dzieci Orzeł "Biały" - nie tylko nasz symbol narodowy, ale także główny bohater zgierskich symboli. Sympatyczny ptak, w serii krótkich zabaw rysunkowych, objaśnia maluchom wszystkie elementy herbu. Proste zadania umożliwią dzieciom dobrze zapamiętać wygląd i sens Herbu Miasta Zgierza.

_______________________________________________________________________

Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym

__________________________________________________________

Komunikat z dnia 09.04.2021r.

Szanowni Rodzice !

Od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się m.in. funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. W tym czasie przedszkola będą zamknięte. 

Rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki stacjonarnej w przedszkolu nad dziećmi:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Wyżej wymienieni rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zainteresowani opieką przedszkolną proszeni są o informację telefoniczną oraz wypełnienie wniosku - wniosek do wypełnienia.

Wniosek może być dostarczony osobiście lub przesłany na adres: mp2zgierz@wikom.pl 

Zawieszone zajęcia dla pozostałych dzieci realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z rozporządzeniem. Wszystkie materiału zamieszczone będą w zakładach grup.

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

___________________________________________________________
Komunikat z dnia 26 marca 2021 r.
Szanowni Państwo,
ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, w dniach 29 marca 2021 – 9 kwietnia 2021 r. zamknięte zostaną przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W związku z trwająca rekrutacją do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przypominamy, że 6 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez ich umieszczenie:
• w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi (art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
• na stronach internetowych wyżej wymienionych jednostek (§11b ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm).
W terminie od 7 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00 do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem wolę uczęszczania dziecka do placówki.
Potwierdzenie woli zgodnie z załącznikiem należy wypełnić i przesłać na skrzynkę mailowa przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie i czasie jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
ZAŁĄCZNIK (do pobrania)

_____________________________________________________

Przypominamy, że od października rozpoczynają się zajęcia dodatkowe we wszystkich grupach. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce "ZAJĘCA DODATKOWE". Prosimy aby dzieci z najstarszych grup wyposażyć w strój gimnastyczny na zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej.

Od 7 października rusza DRUŻYNA KANGURA w naszym przedszkolu. Poniżej znajduje się harmonogram zajęć:

GRUPA IV - 14:00-14:30

GRUPA I, II, III, V - 14:30-15:00

GRUPA VI, VII - 15:00-15:30

GRUPA VIII - 15:30-16:00

 

______________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,

Od 1 września 2020 roku nasza placówka zaprasza wszystkich swoich przedszkolaków. Przedszkole pracuje od 6:30 do 17:00. Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godziny 8:20.

Nadal obowiązują nas wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku.

W związku z powyższym zamieszczamy aktualne Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Zgierzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z procedurami i ścisłe stosowanie się do nich.

W celu usprawnienia przyjmowania dzieci do przedszkola prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie pierwszego dnia zamieszczonych poniżej dokumentów – Karta do szybkiego kontaktu, Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola oraz Deklarację. Rodzice, którzy wypełniali w poprzednim roku szkolnym upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola nie muszą przynosić do przedszkola, chyba, że dane osobowe upoważnionych osób są nieaktualne. 

KARTA DO SZYBKIEGO KONTAKTU

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

DEKLARACJA

____________________________________________________

Prezentacja multimedialna "Zaczytane przedszkole"

Raport z ewaluacji wewnętrznej dot. organizacji i efektów edukacji czytelniczej w przedszkolu

____________________________________________________________________

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WSZAWICY

W związku ze zgłaszanymi przez rodziców przypadkami wszawicy prosimy o zapoznanie się z broszurą opublikowaną na stronie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pt. "Pedikuloza czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie" . 

______________________________________________________________________________

 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA