Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

 1. Art. 52, ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz.2203);
 2. Uchwała Nr XLIV/575/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych;
 3. Zarządzenie dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu z dnia 23 sierpnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania z posiłków i ustalenia wysokości opłat za posiłki w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Zgierzu w roku szkolnym 2021/2022;
 4. Zasady korzystania z systemu obecnosci.pl przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu.

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. od 7:30 do 12:30 jest bezpłatny.

Rodzice dzieci 6-letnich (w roku szkolnym 2021/2022 - rocznik 2015) nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach poza podstawą programową.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wieku 3 – 5 lat w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wynosi 1 zł.

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:

 1. stawki godzinowej (1 zł)
 2. zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
 3. liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim.

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Wysokość stawki żywieniowej wynosi:

 • 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 100% dziennej stawki żywieniowej tj. 6,-zł;
 • śniadanie – 30% dziennej stawki żywieniowej tj. 1,80,-zł
 • obiad – 50% dziennej stawki żywieniowej tj. 3,00,-zł
 • podwieczorek – 20% dziennej stawki żywieniowej tj. 1,20,-zl

Miesięczna wysokość opłat z  tytułu korzystania przez dziecko z  wyżywienia stanowi iloczyn:

 1. dziennej stawki żywieniowej;
 2. liczby dni pracy przedszkola w  danym miesiącu, skorygowany o  liczbę dni nieobecności dziecka, w  miesiącu poprzednim.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie płatne są za dany miesiąc z dołu do 20-ego następnego miesiąca.

Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego nr:

za godziny pobytu - 61 87830004 0021 6629 2000 0003

za wyżywienie - 50 87830004 0021 6629 2000 0007

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Opłata za wyżywienie oraz wysokość miesięcznej stawki godzinowej jest zmienna – jej wysokość zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz od odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.

Przed dokonaniem wpłat na konto należy uzyskać w przedszkolu informację na temat ich wysokości za dany miesiąc.